week9

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
ใคร่ครวญ /มุมมองการคิด
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับ สิ่งต่างๆ
กิจกรรม  ผืนผ้าแห่งชีวิต
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
 ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำผ้าขาวม้ามาให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนเกต จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไร
- นักเรียนเคยเห็นที่ไหน
- นักเรียนคิดว่ามีกระบวนการทำอย่างไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิด
 - ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- ครูตั้งคำถาม นักเรียนเห็นผ้าขาวม้าแล้วนึกถึงอะไร เกี่ยวข้องกับตัวเรา หรือวิถีชีวิตเราอย่างไร
- นักเรียนเขียนเรื่องราวลงกระดาษ A 4
- ครู นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ขณะที่นักเรียนแลกเปลี่ยนครู Empower นักเรียนที่ถ่ายทอดและฟังเรื่องราว
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงครู ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
- นักเรียนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจของตัวเอง
- ครู Empower ขอบคุณเรื่องราว  ขอบคุณกันและกัน

- กระดาษ
- เพลงสปา
อังคาร
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
- เสริมสร้างบุคลิก ภาพที่ดี
- เห็นความสัมพันธ์ของร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง คุณคุณครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนยืนโดยการกางขาออกจากกันเล็กน้อยให้อยู่ระหว่างตรงกันกับไหล
    - กางแขนทั้ง 2 ข้างออกแล้วยืนไปข้างหลังคุณคุณครูนับ1-5
    - มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
    - หมุนคอ  5 ครั้ง
    - สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- คุณคุณครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่  ท่าภูเขา
ท่าที่ 3  ท่าต้นไม้
ท่าที่  ท่าเก้าอี้ 2 ขา
ท่าที่  เก้าอี้   ขา
ท่าที่  ท่าจระเข้
ท่าที่  ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโย
พุธ


กิจกรรม เเกะสลักมะละกอ
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำภาพแกะสลักมะละกอมาให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เห็นภาพแกะสลักแล้วรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าทำไมต้องแกะสลัก
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นความคิด
- ครูส่งมีดแกะสลัก 1 ด้าม และมะละกอ 1  ชิ้น ให้นักเรียนทุกคน ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม

- ครูให้นักเรียนจินตนาการลายที่ตัวเองจะแกะ
- นักเรียนลงมือแกะสลักตัวลายที่ตัวเองคิด ขณะที่นักเรียนแกะสลักครูชื่นชมนักเรียนที่จดจออยู่กับงานของตัวเอง
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนกันและกัน ขณะที่แลกเปลี่ยนครูชื่นชมนักเรียนที่ถ่ายทอดและนักเรียนที่นั่งฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิด
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน


วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- สร้างจินตนาการ
- อยู่กับตัวเอง
- ยอมรับความแตกต่าง
กิจกรรม ถอดความจากบทกวี
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูอ่านบทกวีเรื่องแม่กลอมลูก  ของวีระสุดสังข์ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เมื่อนักเรียนได้ฟังแล้วนักเรียนร็สึกอย่างไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ครูแจกกระดาษA4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ขณะที่ส่งกระดาษนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- ครูให้เวลาคนละ 10 นาที นักเรียนเลือกมุมให้กับตนเองในการแต่งถอดบทกวีวาดภาพประกอบ ขณะที่นักเรียนทำงานครูชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจทำงานและจดจ่ออยู่กับงานของตัวเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงครู
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน  ขอบคุณบทกวี  ขอบคุณเนื้อความจากการถอดบทกวี
- ภาพสามมิติ
- กระดาษ
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
กิจกรรม ภาพมิติ
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
-  ครูนำภาพสามมิติมาให้นักเรียนดู จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
- เมื่อเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร
 -ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ขณะที่แลกเปลี่ยนครูชื่นชมนักเรียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวและนักเรียนที่รับฟังเรื่องราว
- ครูแจกกระดาษครึ่งA4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด    ถ้าให้นักเรียนจะเติมสิ่งที่หายไปในภาพนี้นักเรียนจะเติมอะไร เพราะเหตุใด
- นักเรียนเขียนเรื่องราวลงกระดาษ ขณะที่นักเรียนเขียนเรื่องราวครูชื่มชมนักเรียนที่จดจ่ออยู่กับงาน
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันขณะที่แลกเปลี่ยนครูชื่นชมนักเรียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวและนักเรียนที่รับฟังเรื่องราว
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงครู
ขั้นจบ
ครู Empower ขอบคุณภาพ,ขอบคุณเรื่องราว,ขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น