Week7


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- มีสติอยู่กับตัวเอง
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับ สิ่งต่างๆ
- ทักษะการสื่อสาร
ย้อนวันฉันเป็นเด็ก
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูนำอุปกรณ์ที่เป็นของเล่น (ตุ๊กตา หุ้นยนต์ ของเล่นอนุบาล) มาวางไว้ข้างหน้าตัวเอง จากนั้นใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร
- คุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณครูแจกกระดาษครึ่ง  A   4 ให้นักเรียนคนละ  1  แผ่น ขณะส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนเลือกได้ 1 อย่าง นักเรียนจะเลือกเล่นเล่นตัวไหน เพราะเหตุใด  นักเรียนคิดถึงเหตุการณ์ไหนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้
- นักเรียนเขียนเรื่องราวของตัวเองลงกระดาษ A4  
- คุณครู นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเอง ขณะที่นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวคุณครู Empower กล่าวคำชื่นชมนักเรียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวและนักเรียนที่ตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู  ขณะที่ส่งนักเรียนไหวขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
 คุณครู Empower ชื่นชม ของคุณของเล่น   ขอบคุณเรื่องเล่า  ขอบคุณกันและกัน
 - ของเล่น
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
-  สติจ่อกับตัวเอง
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง คุณคุณครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนยืนโดยการกางขาออกจากกันเล็กน้อยให้อยู่ระหว่างตรงกันกับไหล
    - กางแขนทั้ง 2 ข้างออกแล้วยืนไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 - 5
    - มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
    - หมุนคอ  5 ครั้ง
    - สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- คุณคุณครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ ท่าภูเขา
ท่าที่ 3  ท่าต้นไม้
ท่าที่ ท่าเก้าอี้ 2 ขา
ท่าที่ เก้าอี้  ขา
ท่าที่ ท่าจระเข้
ท่าที่ ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- ฝึกสมาธิ
- มีสติอยู่กับตัวเอง
- จินตนาการ
 
แกะสลักใบไม้
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูนำภาพแกะสลักใบไม้มาให้นักเรียนดู จากนั้นคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณครูให้นักเรียนเลือกเก็บใบไม้ที่เป็นใบไม้สด   คนละ  1 ใบ  จากนั้นคุณครูส่งมีดแกะสลักให้คนละ  1 ด้าม ขณะทีส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความนอบน้อม
- คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม ถ้านักเรียนจะแกะสลักใบไม้ นักเรียนจะแกะเป็นรูปอะไรเพราะเหตุใด
- คุณครูนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับลายหรือรูปที่นักเรียนจะแกะ
- นักเรียนลงมือมือแกะสลักใบไม้
- คุณครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับใบไม้ที่แกะสลัก จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่าใบไม้แกะสลักถ้าเปรียบกับตัวเราจะเปรียบเป็นอะไรเพราะเหตุใด
- คุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บใบไม้ต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครูขณะที่ส่งนักเรียนไว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณครูEmpower ชื่นชม ขอบคุณเรื่องราวที่มีความหมาย  ขอบคุณภาพแกะสลัก,ขอบคุณกันและกัน

- ภาพตัวอย่าง
- ใบไม้
- มีดแกะสลัก
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- ฝึกสมาธิ
- มีสติอยู่กับตัวเอง
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- ใคร่ครวญ
เรื่องเล่าของฉันที่ประทับใจ
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่าจีบ  แอล สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่ากำ แบ   10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
- คุณครูเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ประทับใจที่สุดในชีวิตเล่าให้นักเรียนฟัง
- เมื่อเล่าจบ คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกอย่างไร  นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเลือกเรื่องเล่าได้ของตัวเอง 1 เรื่องที่ประทับใจนักเรียนจะเลือกเรื่องอะไร เพราะเหตุใด
- คุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จากนั้นคุณครูให้นักเรียนเขียนเรื่องเล่าของตัวเองลงในกระดาษ A 4
- ระหว่างที่นักเรียนเขียนเรื่องราวที่ประทับใจคุณครูEmpower ขอบคุณความตั้งใจที่ถ่ายเรื่องราว
- คุณครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่ประทับใจ
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู ขณะที่ส่นักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณครู Empower ชื่นชม  ขอบคุณเรื่องเล่า  ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
นาฬิกาสื่อความหมาย
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่าจีบ  แอล สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าสัมผัสอวัยวะ  ตามคำบอก  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำนาฬิกามาวางข้างหน้าครูจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณครูนำเอานาฬิกาให้นักเรียนดูนักเรียนทุกคนได้สัมพัสนาฬิกา  จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นนาฬิกาแล้วคิดถึงอะไร
- คุณครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างมีความหมาย คุณครู Empower ขณะที่นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราว
- คุณครูแจกกระดาษ ครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละ1 แผ่น ขณะที่นักเรียนส่งรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นาฬิกามันเกี่ยวข้องกับ ความสำเร็จของเราอย่างไร
- นักเรียนเขียนเรื่องราวของนาฬิกาที่เกี่ยวกับความสำเร็จ
- คุณครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
- ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณครู Empower ชื่นชม  ขอบคุณนาฬิกา ขอบคุณเรื่องราว  ขอบคุณกันและกัน
- นาฬิกา
- เพลงสปา

ขั้นเตรียม
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ

ขั้นกิจกรรม
- คุณครูเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ประทับใจที่สุดในชีวิตเล่าให้นักเรียนฟัง เกี่ยวกับเพื่อนที่เรียนจบสูงแต่ต้องกลับมาทำงานที่บ้าน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนฟังเรื่องราวเเล้วรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าเรื่องเล่านี้เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
- ถ้าเป็ฯตัวเราจะทำอย่างไรเพราะเหตุใดครูนักเรียนเเลกเปลี่ยนถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งกันและกัน ขณะที่นักเรียนแลกเปลี่ยนครู Empower  ชื่นชมนักเรียน

ขั้นสรุป
ครู Em power ชื่นชม ขอบคุณเรื่องราว  จับมือให้กำลังใจกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น